Datamängder

Filter
html

126 datamängder hittades

  Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot: 1) Paavo-postinumeroalueet 2) Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 3) Paavo-tilastoaineisto (103 muuttujaa) yhdistettynä...

  Hela landet
  WFS
  HTML

  Kangasalan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Tiedot ovat...

  Hela landet
  HTML

  1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta...

  Hela landet
  HTML

  Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa...

  Hela landet
  HTML

  Erkki Kurenniemen sähkösoittimiin keskittyvien tutkimusaineistojen ja - datan kokoelma.

  Privatperson
  HTML

  Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) on yksikielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. Yleinen suomalainen asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi...

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller huvudsakligen allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON
  HTML

  Kansalliskirjaston digitoimien sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen käyttöliittymä, sekä ladattavat aineistopaketit. Paketit sisältävät sivukohtaisesti sivun metatiedot, ALTO XML standardin mukaisen...

  Hela landet
  HTML
  ALTO XML

  Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen loppui joulukuussa 2020. Uudet yhteisönimet päivittyvät KANTOon (http://finto.fi/finaf/fi/). Suomalaiset yhteisönimet kattaa Kansalliskirjaston kansallisbibliografian kuvailun...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON
  HTML

  ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  JSON
  HTML

  Metadataordlistan innehåller väsentliga termer och uttryck för beskrivning av material. Ordlistan lämpar sig även vid val av rubriker som visas i användargränssnitt. Ordlistan har utformats enligt den...

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Videolinkkejä valtuustokokouksiin ja suosituihin videoihin Youtubessa.

  Kommuner
  JSON
  HTML

  Tiedot Suomessa sijaitsevista TV-asemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot.

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Tiedot Suomessa sijaitsevista radioasemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot.

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Käytössä olevat kutsumerkit (tunnus, voimassaolotieto).

  Hela landet
  JSON
  HTML

  Mihin jäi punk?” -muistitietohanke toteutettiin 28.2.-31.8.2016. Kerätyistä 37 muistelusta 36 on julkaistu avoimesti. Muistelut keskittyvät punkin ensimmäiseen aaltoon. Yhteistyöhankkeen takana olivat Musiikkiarkisto...

  Hela landet
  XLSX
  HTML

  Oranssin pienlehtiarkisto, josta löytyy yli kahdeksansataa suomalaista pienlehteä 1960-1980-luvuilta. Lehdet on jaettu vuoden 1977 jälkeisiin punklehtiin ja 1960- ja 1970-lukujen underground- ja vaihtoehtolehtiin....

  Hela landet
  HTML

  Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön ja asumisen sähköiset palvelut -hankeessa on tuotettu yhteentoimivuuden kuvauksia kuntien tekniselle- ja ympäristötoimelle. Tästä kokonaisuudesta löytyy yhteentoimivuuden...

  Hela landet
  HTML
  PDF
  XML

  Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön ja asumisen sähköiset palvelut -hankeessa on tuotettu yhteentoimivuuden kuvauksia kuntien tekniselle- ja ympäristötoimelle. Tästä kokonaisuudesta löytyy yhteentoimivuuden...

  Hela landet
  PDF
  HTML
  XML

  Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön ja asumisen sähköiset palvelut -hankeessa on tuotettu yhteentoimivuuden kuvauksia kuntien tekniselle- ja ympäristötoimelle. Tästä kokonaisuudesta löytyy yhteentoimivuuden...

  Hela landet
  PDF
  HTML
  XML
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).