Datamängder

Filter
enterprise

5 datamängder hittades

  Aineisto koostuu koneoppimisessa käytettäväksi tarkoitetuista TF-IDF-datamatriiseista. Matriisit on koostettu dokumenttikorpuksista, jotka perustuvat 7400:aan Jyväskylän yliopiston digitaalisesta tietovarannosta...

  Företag
  TXT

  Aineisto koostuu koneoppimisessa käytettäväksi tarkoitetuista TF-IDF-datamatriiseista. Matriisit on koostettu dokumenttikorpuksista, jotka perustuvat metadataan, joka on haettu Finna.fi palvelusta sen avoimen...

  Företag
  TXT

  Aineisto koostuu koneoppimisessa käytettäväksi tarkoitetuista TF-IDF-datamatriiseista, jotka on koostettu "Kysy kirjastonhoitajalta" -kysymys/vastauskorpuksesta. Korpus on suomenkielinen. Datamatriisit soveltuvat...

  Företag
  TXT

  Det här dokumentet beskriver genomförandeplanen för SAPA-projektets faser åren 2020–2022. Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer svarar CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy för genomförandet av...

  Företag
  PDF

  Detta dokument beskriver SAPA-tjänstehelhetens lösningsarkitektur som definierar tjänstehelhetens funktionella behov, visar relationen mellan verksamheten och de styrande arkitekturerna och identifierar de...

  Företag
  PDF
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).