Phillipsin vinouma - Työttömyyden ennustaminen kuluttajahintojen muutoksilla

Kuluttajahintojen noustessa on syytä tutkia myös miten inflaatio vaikuttaa muihin makrotaloudellisiin ilmiöihin, kuten työttömyyteen. On olemassa ns. Phillipsin käyrän teoria, jonka mukaan lyhyellä aikavälillä inflaation ja työttömyyden välillä vallitsee ristiriita. On siis teoriassa olemassa suhde työttömyyden ja inflaation välillä. Tällä sovelluksella voi kehittää koneoppimismenetelmän, joka pyrkii ennustamaan työttömyyttä inflaation komponenttien, eli kuluttajahintaindeksien perusteella. Vapaus ratkaisun kehittämiseen on käyttäjällä. Tällä sovelluksella voidaan kokeilla erilaisia hyödykekoreja sekä tieteellisiä metodeja työttömyyden ennustamiseen helposti graafisen käyttöliittymän avulla. Sovelluksesta löytyy linkkejä lisädokumentaatioon sekä opetusvideoihin, joiden tarkoitus on sivistää käyttäjää ja opettaa koneoppimiseen ja datatieteeseen liittyvää terminologiaa.

Tässä sovelluksessa käyttäjä valitsee itse kuluttajatuotteet, joiden hintamuutoksia hyödynnetään työttömyyden ennustamisessa. Koneoppimisalgoritmin voi valita itse ja sen hyperparametrit pystyy säätämään haluamikseen. Sovelluksessa pystyy testaamaan malliaan sekä tutkimaan mitkä kuluttajatuotteet vaikuttivat eniten ennusteeseen. Ennusteen pystyy tekemään niillä hintamuutosten olettamilla, jotka käyttäjä syöttää työkaluun. Kaiken datan ja työn dokumentaation saa vietyä Excel-tiedostoihin. Hyödykkeiden valintaa sekä muutosoletuksien arvointia varten, sovelluksessa on myös tutkivan analyysin osio, jossa voi tarkastella hyödykkeiden välisiä suhteita sekä niiden suhdetta työttömyysasteeseen ja työttömyysasteen kuukausimuutoksiin.

Sovellus toimii useimmissa selaimissa ja se toimii myös progressiivisena verkkoaplikaationa, joten sen voi ladata tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Sovellus on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sovelluksen väriteeman voi vaihtaa haluamakseen.

  1. 2022-07-20-202849.088320testshapimage.PNG
  2. 2022-07-20-202849.145845featureimage.PNG
  3. 2022-07-20-202849.199125forecastimage.PNG
  4. 2022-07-20-202849.245239edaimage.PNG

Käytetyt tietoaineistot

Lisätiedot

Sovelluksen nettiosoite: https://skewedphillips.herokuapp.com/
Tekijän verkkosivusto: https://github.com/tuopouk
Saman tekijän muita sovelluksia:
Julkaistu: heinäkuuta 20, 2022, 20:28 (UTC)
Viimeksi päivitetty: syyskuuta 9, 2022, 12:22 (UTC)