Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain

Näytä raportti
Rikkinäiset linkit
Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Näytä raportti
Vanhentuneet tietoaineistot
Tietoaineistot jotka ovat vanhentuneet

Näytä raportti
Kävijöiden sijainnit
Alueet joista tulee eniten vierailuja (bottiliikenne on suodatettu pois)

Näytä raportti
Avoimuus (Five Stars)
Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Näytä raportti
Suosituimmat tietoaineistot
Tietoaineistot joilla eniten näyttökertoja

Näytä raportti
Suosituimmat tuottajat
Tuottajat joiden tietoaineistoilla on eniten kävijöitä

Näytä raportti