Yhteentoimivuusalusta

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) - Julkaistu 4.3.2020 - päivitetty 4.11.2020

  1. 2020-03-07-173216.957182koodistot.JPG
  2. 2020-04-08-121525.269450sanastot.JPG
  3. 2020-04-08-121525.320385tietomallit.JPG

Yhteentoimivuusalusta, on kehitetty julkishallinnon yhteentoimivuuden ja avoimuuden tukemiseksi. Yhteentoimivuusalustan avulla voidaan tuottaa ja ylläpitää kansallisia ja organisaatiorajat ylittäviä tietosisältöjä. Yhteentoimivuusalustalla julkaistut kuvaukset ovat avoimia ja julkisesti käytettävissä. Tietojen tallennus- ja ylläpitotoiminnallisuudet ovat käytettävissä julkishallinnon tietoarkkitehtuuria ja tietojärjestelmiä kehittäville tahoille.

Alusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietomalleista, joita tarvitaan tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa. Yhteentoimivuusalustalle vietyjen sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaukset ovat linkitettyä dataa eli yksilöityjä verkkoresursseja, joilla on oma pysyvä tunnus johon voi viitata muualta.

Koodistojen avulla määritellään yhteisesti sovittuja vakioituja tietosisältöjä, joita hyödynnetään tietojärjestelmien välisessä tiedonvaihdossa. Koodistot-sovellus tukee monikielisiä aineistoja eli koodiarvolle voi antaa erikielisiä kuvauksia. Koodistot-sovelluksessa voi hakea ja selata koodistoja sekä ladata niitä useissa eri muodoissa omaan käyttöön. Koodistot ovat saatavilla Excel-taulukkoina tai koneluettavassa JSON-formaatissa.

Sanastot-työkalu on sanastojen ja käsitteiden ylläpito- ja julkaisusovellus terminologisille sanastoille. Terminologinen sanasto on sanasto, joka sisältää erikoisalojen käsitteisiin ja niiden nimityksiin liittyvää tietoa.

Tietomallit-työkalu on semanttisten tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu. Se sisältää toimijoille yhteiset tiedon harmonisointiin tarkoitetut tietomääritykset, joita kutsutaan tietokomponenttikirjastoiksi. Lisäksi työkalua hyödynnetään esimerkiksi rajapintojen tai tietovarantojen tietosisältöjen hallinnassa.


Käytetyt tietoaineistot

Sovellukseen ei ole liitetty tietoaineistoja