Nimisampo - Nimistöntutkijan työpöytä

Seco-ryhmä ja lukuisat muut - Julkaistu 24.7.2020 - päivitetty 4.11.2020

  1. 2020-07-24-080415.514501Nimisampo-1.PNG
  2. 2020-07-24-080415.599984Nimisampo-2.PNG
  3. 2020-07-24-080415.693826Nimisampo-3.PNG

Laajoja paikannimiaineistoja on viime aikoina digitoitu ja julkaistu verkossa avoimena datana. Suomalaisen paikannimistön tutkimuksen kannalta keskeisimpiä näistä ovat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteri (800 000 paikannimeä), näihin liittyvät topografiset kartat, sekä Kotimaisten kielten keskuksen vuonna 2017 digitoitu Nimiarkisto, johon on vuosien saatossa kerätty 2,3 miljoonaa paikannimeä taustatietoineen. Nimisampo on näihin paikkarekistereihin perustuva, kaikille avoin verkkopalvelu suomalaisesta paikannimistöstä kiinnostuneiden tutkijoiden ja suuren yleisön käytettäväksi.

Nimisampo tarjoaa käyttäjälleen älykkään käyttöliittymän, jonka avulla voi hakea eri lähteistä paikannimiä, vaikkapa kaikki Ukko-alkuiset paikat. Vastauksena palautuva nimistö esitetään taulukkomuodossa, jota voi sitten tarkastella myös eri tavoin kartoilla sekä tilastollisesti. Taulukon voi myös ladata tutkittavaksi vaikkapa taulukkolaskentaohjelmaan. Nykyisten karttapohjien ohella voi käyttää myös historiallisia luovutetun Karjalan karttoja ja 1900-luvun vaihteen venäläisiä Senaatin kartastoja eli Venäjän armeijan 1800–1900-luvulla laatimia Etelä-Suomen karttoja, jotka on SeCo-ryhmän toimesta asemoitu läpinäkyvästi nykykarttojen päälle erillisessä karttapalvelussa.

Lue lisää Nimisammosta.


Käytetyt tietoaineistot

Sovellukseen ei ole liitetty tietoaineistoja