Akaa

Rajaukset

Löytyi 1 tietoaineisto

    Aineisto sisältää Akaan kaupungin y-tunnukselliset ostolaskut. Aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot, palveluluokka sekä toimittajan nimi.

    Kunnat
    XLSX