Yleistetty työpaikkatiheys

Aineisto on tuotettu Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) ruutututietoja yleistämällä. YKR-ruututiedoissa koko Suomi on jaettu 250x250 metrin ruutuihin, joihin on liitetty erilaisia ruutujen aluetta koskevia tilastotietoja, kuten väestön ja työpaikkojen määrä. Yleistetty työpaikkamäärä esitetään työpaikkatiheytenä (työpaikkaa hehtaarilla). Aineisto kattaa vuoden 1980, 1990, 2000 ja 2009.

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 1980. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_1980

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 1990. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_1990

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 2000. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_2000

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 2009. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_2009

Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. sci@utu.fi
Viimeksi muokattu 11.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 09.11.2012