Virkistyskalastuksen yleisyys 2007

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio virkistyskalastuksen yleisyydestä merialueella arvioimalla kalastajien lähtöpisteet sekä tyypillisen matkaetäisyyden. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (virkistyskalastus hyvin vähäistä) - 5 (virkistyskalastus hyvin yleistä). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE projektin yhteydessä. Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@metsa.fi
Viimeksi muokattu 14.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 12.12.2007