Väestön terveys ja turvallisuus

Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuottessa määritellään ympäristön laatuun välittömästi (esimerkiksi ilman pilaantuminen, kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, melu) tai välillisesti (esimerkiksi elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit) yhteydessä olevien sairauksien (esimerkiksi allergiat, syövät, hengityselinsairaudet) maantieteellinen esiintyminen, tiedot, jotka osoittavat vaikutuksen terveyteen (esimerkiksi biologiset merkkiaineet, hedelmällisyyden väheneminen, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (esimerkiksi väsymys, stressi).

Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuotteiden aineistojen julkaisukanavana käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetiä.

Palvelun kautta on saatavissa tietotuotteessa määritellyistä tiedoista

  • Sairaaloiden hoitojaksot ja -päivät sekä niiden keskimääräinen kesto
  • Polikliinisen hoidon potilaat
  • Terveysmenot
  • Koettu terveys
  • Painoindeksi
  • Tupakointi
  • Toimintakyky
  • Pitkäaikaissairaat erityiskorvattavien lääkkeiden oikeuksien perusteella
  • Kuolemansyyt ICD-10 -luokituksen pääryhmittäin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämät kansalliset tilastot ja rekisterit väestön terveydestä ja hyvinvoinnista ovat pääasiallinen tietolähde. Syöpätietoja ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta Suomen Syöpäyhdistys. Tiedot osana tuottajien normaalia tilastotuotantoa ja sen tukitoimintaa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. sotkanet@thl.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 01.01.2006