Turun ammattikorkeakoulun ostot

Aineisto sisältää Turun ammattikorkeakoulun palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vuodelta 2022. Aineistoissa on mukana myös ulkoisella rahoituksella (mm. kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus) rahoitetut hankinnat. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Turun ammattikorkeakoulu Oy
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. taloushallinto@turkuamk.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.turkuamk.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 21.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 19.12.2023