Tieliikenteen liikennemäärät (2012-2022)

Aineistoon kuuluvat liikennemäärätiedot vuosilta 2012-2022 ja siinä on esitetty liikennemäärien päivittäinen keskiarvo. Karttapalvelussa aineistosta on näkyvillä tieosuuden koko liikennemäärä sekä erikseen raskaan liikenteen liikennemäärä. Aineistojen joukkoon päivitetään kerran vuodessa seuraavan vuoden aineistot siten, että vuosittain päivittyy osan tieverkon liikennemäärätiedot. Eli esimerkiksi vuoden 2022 aineistossa on mukana myös sellaisia tieosuuksia, joiden liikennemäärää ei ole laskettu vuonna 2022. Tieosuuden liikennemäärien laskentavuodennäkee vuodesta 2021 alkaen attribuutista "Laskentavuosi". Liikennemäärien historialliset tiedot eivät päivity. Aineistot ovat erikseen esillä Väyläviraston Tieliikenteen liikennemäärät -karttapalvelussa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.03.2023

Anna palautetta

comments powered by Disqus