Tieliikenteen liikennemäärät (2012-2022)

Aineistoon kuuluvat liikennemäärätiedot vuosilta 2012-2022 ja siinä on esitetty liikennemäärien päivittäinen keskiarvo. Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi. Koko maata kuvaavilla kartoilla esitetään valta-, kanta- ja seututeiden liikennemäärät. Vuosilta 2012-2022 aineisto kattaa kaikkien ajoneuvojen liikennemäärien lisäksi erikseen raskaan liikenteen liikennemäärät, jotka on myös visualisoitu omiksi tasoikseen karttapalvelussa. Edellä mainittujen lisäksi karttapalvelussa on esitetty kartalla ajoneuvoyhdistelmien liikennemäärät vuodesta 2020 alkaen ja HCT-yhdistelmien sekä moottoripyörien liikennemäärä vuodesta 2022 alkaen. Lisäksi vuodesta 2022 alkaen aineiston attribuuteissa on mukana: - kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne - arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne - Arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne (raskas liikenne)
- Arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne (yhdistelmät) - Arkipäivän keskimääräinen vuorokausiliikenne (HCT-yhdistelmät)
- Huippuvuorokausiliikenne

Edellisen vuoden liikennemäärät löytyvät tasoilta, joiden perään on lisätty "(päivittyvä)". Tämä johtuu siitä, että Velhon aineistoon saatetaan tehdä korjauksia pitkin vuotta, joten edellisen vuoden aineistoa ei voi jäädyttää vielä alkuvuodesta. Näin ollen esimerkiksi vuoden 2022 liikennemäärät tulevat omaksi jäädytetyksi tasoksi joulukuun 2023 loppupuolella. Siihen asti vuoden 2022 liikennemäärät tulevat tasoilta, joiden perässä on aiemmin mainittu päivittyvä-teksti.

Aineistojen joukkoon päivitetään kerran vuodessa seuraavan vuoden aineistot siten, että vuosittain päivittyy osan tieverkon liikennemäärätiedot. Eli esimerkiksi vuoden 2021 aineistossa on mukana myös sellaisia tieosuuksia, joiden liikennemäärää ei ole laskettu vuonna 2021. Tieosuuden liikennemäärien laskentavuoden näkee vuodesta 2021 alkaen attribuutista "Laskentavuosi". Liikennemäärien historialliset tiedot eivät päivity. Aineistot ovat erikseen esillä Väyläviraston Tieliikenteen liikennemäärät -karttapalvelussa.

Vuoteen 2021 asti aineistojen lähteenä on ollut Väyläviraston vanha tiestötietojärjestelmä, jonka jälkeen vuodesta 2022 alkaen tiedot tulevat Velhosta, joka on Väyläviraston seuraaja Tierekisterille.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 18.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.03.2023