Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kansallisia organisaatio- ja toimipaikkatietovarantoja. Raportissa esitetään nykytilan yhteenveto ja tunnitetut kehitystarpeet. Lisäksi esitetään tavoitetilan linjaukset ja suunnitelma kohdealueen organisaatio- ja toimipaikkatietojen ylläpidon keskittämisestä tiettyihin tietovarantoihin ja nimetyille organisaatiolle. Kunkin hallinnonalan organisaation tehtävänä on tavoitetilassa tarjota kyseiset organisaatio- ja toimipaikkatiedot muiden käyttöön. Raportti sisältää lisäksi toimenpiteitä etenemisestä tavoitetilaan. (29.9.2014)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Sosiaali- ja terveysministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jukka.lahesmaa@stm.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.10.2014