Tietoaineiston ylläpitäjä tiedottaa: Tietoaineisto päivitetty 8.1.2024

Sonkajärven kunnan ostolaskudata

Sonkajärven kunta avaa ostolaskudatansa avoindata.fi -palvelussa. Uusin data julkaistaan aina tilinpäätöksen valmistuttua. Julkaisemalla ostolaskudatansa kunta haluaa edistää hallinnon avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta.

Ostolaskudata sisältää kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, investointien sekä vuokrien ostolaskutiedot. Datasta on poistettu henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Aineisto ei sisällä yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiyrittäjiä. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton ohjetta Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisesta sekä seuraavia säädöksiä: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, julkisuuslaki, tiedonhallintalaki, laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, kirjanpitolaki, valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot, arvonlisäverolaki.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Sonkajärvi
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.sonkajarvi.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://sonkajarvi.fi/Pages/4105d2mvrzc1ewe81bbr478yx5
  2. https://sonkajarvi.fi/Pages/4105d2mvrzc1ewe81bbr478yx5
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 01.01.2024
Voimassa päättyen 31.12.2026
Viimeksi muokattu 04.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 09.01.2024