Sentinel-2 satellite image mosaics 2022- (S2GM) – Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikki 2022- (S2GM)

Sentinel-2 satellite image mosaics are produced from data provided by MultiSpectral Instruments (MSI) onboard Sentinel-2A and -2B satellites. These mosaics have been produced using current version of Sentinel-2 Global Mosaic-service (https://s2gm.land.copernicus.eu/mosaic-hub) of Copernicus program of European Union. The value of pixel is the estimate of ground reflectance, multiplied by coefficient 10000. Mosaics contain following bands with central wavelength of bands;

 • B02: Blue (492.4 nm)
 • B03: Green (559.8 nm)
 • B04: Red (664.6 nm)
 • B05: Red-edge (704.1 nm)
 • B06: Red-edge (740.5 nm)
 • B07: Red-edge (782.8 nm)
 • B08: Near infra-red (832.8 nm)
 • B11: Middle Infrared (1613.7 nm)
 • B12: Middle infrared (2202.4 nm)

The pixel size of all bands is 10 meters, in other words the 20 meter bands (B05, B06, B07, B11, B12) have been resampled to 10 meter pixel. The more detailed information about the bands can be found from https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/radiometric. Metadata mosaic gives the day of the year of the selected pixel.

Processing

Steps of mosaicking process at Sentinel-2 Global Mosaic service are:

 • Selection of Sentinel-2 images of chosen area of interest and time period.
 • Atmospheric correction of images using Sen2cor-algorithm.
 • Selection of the least different pixel of time period from a set of good pixels, or selecting the best pixel if the amount of good pixels is low.
 • Production of output mosaic with chosen bands, pixel size and coordinate system.

Tilewise mosaics are downloaded to local computer, where the post-processing phase consists of merging of tiles to form bandwise mosaics, creation of metadata mosaic indicating the date of the selected pixel value and coordinate transformation to Finnish coordinate system TM35Fin (EPSG 3067) with 10 meter pixel size.

Download

Mosaics are available as bandwise and RGB-mosaics. RGB-mosaics are in false color combination, in other words band combination is

 • 1: Band 8, Near infra-red
 • 2: Band 4, Red
 • 3: Band 3, Green

These mosaics are scaled to 8-bit numbers (0-255). Bandwise mosaics contain individual bands in 16-bit numbers and resampled to 10 meter pixel.

Following RGB mosaics are available:

Bandwise mosaics are available as:

where

 • band: b02, b03, b04, b05, b06, b07, b08, b11 or b12
 • time: 20220615_20220815 or 20230615_20230815

Metadata mosaic is available at:

Original data by European Space Agency (ESA). This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikki 2022- (S2GM)

Sentinel-2 satelliittikuvamosaiikit perustuvat Sentinel-2A/2B satelliittien MultiSpectral Instrument (MSI) kuvausinstrumenttien ottamiin kuviin. Mosaiikit on tuotettu Sentinel-2 Global Mosaic palvelun nykyisellä versiolla (https://s2gm.land.copernicus.eu/mosaic-hub/) joka on osa Euroopan Unionin Copernicus ohjelmaa. Mosaiikin kuvapikselin arvo on maanpinnan heijastussuhteen estimaatti, kerrottuna kertoimella 10000. Mosaiikeissa on seuraavat kanavat (suluissa kanavan keskikohdan aallonpituus):

 • B02: Blue (492.4 nm)
 • B03: Green (559.8 nm)
 • B04: Red (664.6 nm)
 • B05: Red-edge (704.1 nm)
 • B06: Red-edge (740.5 nm)
 • B07: Red-edge (782.8 nm)
 • B08: Near infra-red (832.8 nm)
 • B11: Middle Infrared (1613.7 nm)
 • B12: Middle infrared (2202.4 nm)

Kaikkien kanavien pikselikoko on 10 metriä, eli 20 metrin kanavat (B05, B06, B07, B11, B12) on uudelleennäytteistetty 10 metrin pikselikokoon. Tarkemmat tiedot MSI-instrumentin kanavista löytyvät osoitteesta https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/radiometric. Metatietomosaiikin pikselin arvo ilmaisee valitun päivän järjestysnumeron vuoden alusta.

Prosessointi

Sentinel-2 Global Mosaic palvelun vaiheet ovat:

 • Valitun alueen ja ajanjakson Sentinel-2 kuvien valinta.
 • Kuvien ilmakehäkorjaus Sen2cor-algoritmilla.
 • Mosaiikin pikselin arvoksi valitaan ajanjakson kuvien pikseleitä se joka poikkeaa vähiten muista, tai sopivin jos käytössä on vähän hyvälaatuisiksi arvioituja havaintoja.
 • Tiilittäisen mosaiikin tuottaminen valituilla kanavilla, pikselikoolla ja koordinaattijärjestelmällä.

Tiilittäiset mosaiikit ladataan paikalliselle tietokoneelle jolla tehdään jälkiprosessointivaihe, eli tiilet yhdistetään kanavittaisiksi mosaiikeiksi, metadatamosaiikki luodaan muuttamalla pikseleiden arvot vastaaviksi päivinnumeroiksi ja tehdään koordinaattimuunnos suomalaiseen koordinaatistoon (TM35Fin, EPSG 3067) käyttäen 10 metrin pikseliä.

Saatavuus

Mosaiikit ovat saatavilla sekä kanavittaisina että RGB-mosaiikkeina. RGB-mosaiikit ovat vääräväriyhdistelmiä, eli kuvan kanavat ovat

 • Kanava 8, lähi-infrapuna
 • Kanava 4, punainen
 • Kanava 3, vihreä

Nämä mosaiikit on skaalattu 8-bittisiksi lukualueelle 0-255. Kanavittaiset mosaiikit käsittävät yksittäiset kanavat 16-bittisillä numeroilla 10 metrin pikselikoolla.

Ladattavissa olevat vuosittaiset RGB-mosaiikit:

Kanavittaiset mosaiikit:

jossa

 • band: b02, b03, b04, b05, b06, b07, b08, b11 tai b12
 • time: 20220615_20220815 tai 20230615_20230815

Metatietomosaiikki:

Alkuperäiset satelliittikuvat: Euroopan avaruusjärjestö ESA Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Sentinel-2 reflectance mosaic is processed by the current version of Sentinel-2 Global Mosaic service and post-processing (merging tiles, coordinate transformation) is being done by Finnish Environment Institute.

Data-aineistot

Tietoaineistoon ei ole lisätty dataa. Pyydä tietoaineiston ylläpitäjää lisäämään dataa.

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. eotuki.pta@syke.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.syke.fi
Voimassa alkaen 15.06.2022
Viimeksi muokattu 22.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 21.12.2023