Särjen lisääntymistodennäköisyys 2007

Kartta kuvaa särjen lisääntymistodennäköisyyttä Tammisaaren saariston rannan läheisillä alueilla. Lisääntymistodennäköisyys on jaettu viiteen luokkaan jotka näkyvät kartalla eri värisinä, rantaviivaa myötäilevinä alueina.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@luke.fi
Viimeksi muokattu 06.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.07.2007