Saaristomeren tombolokartoitus 2010

Pisteaineisto sisältää kohteen (saaren) nimen, suuntauksen, pituuden, leveyden ja korkeuden. Aineiston on kerännyt Harri Tolvanen Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Keräyksen tarkoituksena oli irtoaineskannasten inventointi. Lisätietoja Pro Gradusta: Tolvanen, H. (1999). Tombolot ja niiden esiintyminen Varsinais-Suomen saaristoalueella. Turun yliopisto, maantieteen laitos.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Turun yliopisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@utu.fi
Viimeksi muokattu 04.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 12.08.2010