Ruissalon maanpeite eri aikoina

Aineisto sisältää tiedot Ruissalon maanpeitteestä vuosina 1945, 1962, 1973, 1989 ja 2002. Maanpeite on tulkittu ilmakuvista ja luokiteltu 7-8 luokkaan (ruovikko, niitty, metsäinen niitty, hoidettu nurmi, pelto, metsä, rakennettu ympärist ja muu). Alkuperäisessä aineistossa sekä rasteritiedostot että ESRI:n shapefilet. Aineiston on tuottanut Laura-Leena Mäkinen Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötään varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Mäkinen, L. (2006). Niittyjen ja niiden reuna-alueiden muutos maisematutkimuksen näkökulmasta, esimerkkinä Ruissalon saari vuosina 1690-2005.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Turun yliopisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@utu.fi
Viimeksi muokattu 04.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 31.08.2010