Rakennusperintö (Rakennetun ympäristön kohdeinventoinnit)

Rakennusinventoinnissa kerätään perustiedot alueen rakennetusta ympäristöstä. Inventointitiedot pyritään keräämään kattavasti ainakin kaikkien ennen 1940-lukua rakennettujen rakennusten osalta. Inventoinnissa tarkastellaan rakennusten ulkoasua, antikvaarista säilyneisyyttä edustavuutta sekä selvitetään kohteen/alueen asutushistoria. Kaikista inventoiduista kylistä ja muista selkeistä aluekokonaisuuksista kuten torppa- tai teollisuusalueista tehdään alueinventoinnit. Sekä kohde- että alueinventoinnit sisältävät yhteenvedon ominaispiirteistä ja kulttuurihistoriallisesta arvosta. Nämä yhteenvedot on viety paikkatietoon ja Lounaistietoon. Kokonaisuudessaan inventointitiedot säilytetään Varsinais-Suomen maakuntamuseossa. Tavoitteena on tuottaa kattava aineisto koko Varsinais-Suomen alueelta. Aineisto on tuotettu Varsinais-Suomen maakuntamuseossa yhteistyössä kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. museokeskus@turku.fi
Viimeksi muokattu 03.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 03.07.2024