Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 yhtenäisessä tietomallissa (HAME)

Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista alueidenkäyttöä maakunnassa. Maakuntakaava myös havainnollistaa ja välittää valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja sovittaa niitä yhteen niin maakunnallisten kuin paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta.

Maakuntakaavayhdistelmä pitää sisällään voimassa olevan maakuntakaavatilanteen Pohjois-Karjalasta eli Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, maakuntakaava 2040 1.vaiheen sekä maakuntakaava 2040 Heinäveden osa-aluekaavan kaava-aineistot sekä 3. vaihemaakuntakaavasta voimaan jääneet tuulivoima-alueet. Paikkatietoaineisto muodostuu maakuntakaavan aluevarauksista, osa-alueista, kohteista ja viivoista.

  • Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.9.2020.
  • Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1.vaihe on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.6.2022. Kaavasta on valitettu ja valitus on parhaillaan KHO:n käsittelyssä.
  • Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 Heinäveden osa-aluemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 4.12.2023.
  • Karjalan 3. vaihemaakuntakaava (voimassa vain tuulivoima-alueiden osalta) on vahvistettu ympäristöministeriössä 5.3.2014.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@pohjois-karjala.fi
Viimeksi muokattu 28.02.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 22.12.2020