Pohjatutkimukset

Pohjatutkimusrekisteri sisältää pohjatutkimusaineistoa, josta suurin osa on Liikenneviraston omistamia teiden, rataverkon ja vesiväylien tutkimuksia koko Suomen alueelta. Rekisterissä on myös ELY-keskusten sekä kaupunkien pohjatutkimuksia. Pohjatutkimukset sisältävät kairauksia, joista suurin osa on paino- ja porakonekairauksia. Lisäksi rekisterissä on muuta pohjatutkimusaineistoa kuten koekuoppakortteja ja laboratoriotutkimusten tuloksia, esimerkiksi ödometrikokeita. Pohjatutkimustiedot saa ladattua Infra-pohjatutkimusformaatissa joko alkuperäisessä tai ETRS-TM35FIN –koordinaatistossa. Koordinaattimuunnokset on tehty MML-muunnoskaavojen mukaisesti. Liikenneviraston pohjatutkimustiedot sisältävät sekä pisteiden perustiedot että varsinaiset mittaustiedot (havaintorivitiedot). Joidenkin omistajien pohjatutkimuksista esitetään vain metatiedot eli Infra-pohjatutkimusformaatin mukaiset perustiedot ilman mittaustietoja.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Geologian tutkimuskeskus
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. geodata@gtk.fi
Lisätietoa verkossa
  1. http://uusi.gtk.fi/export/sites/fi/tietopalvelut/hinnastot/GTK_aineistotuotelisenssi_2_v10.pdf
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.12.2014