Perinnemaisemat

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella kartoitettiin perinnemaisemia vuosina 1992-1997 osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Inventoinnissa kohteet luokiteltiin käyttöhistorian, hoitotilanteen ja kasvillisuuden perusteella valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti (P) arvokkaiksi. Inventoinnit tehtiin maakuntakohtaisesti. Löydetyt alueet ovat yleensä varsin pienialaisia, keskimääräinen pinta-ala on 5,7 ha. Perinnemaisemien paikkatietoaineisto on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tuottama alueellinen aineisto, joka on yhteistyötahojen käytettävissä pyydettäessä. Varsinais-Suomen perinnemaisemat - Egentliga Finlands vårdbiotober ja Satakunnan perinnemaisemat- raporteissa kuvataan mm. niitty- ja karjatalouden kehitystä. Lisäksi ne sisältävät aluekuvaukset kaikista arvokkaista perinnemaisemista hoitosuosituksineen.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Viimeksi muokattu 25.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.06.2024