Päällystevauriokartoitus

Kertoo päällysteen pintavaurioihin pohjautuen päällystys- / korjaustarpeessa olevan osuuden määrän per 100 m, käytetään päällystyskohteiden ohjelmointiin ja kuntotilan seurantaan. Mittaukset tehdään maanteillä noin kerran kolmessa vuodessa yli 100 m pitkät (lyhyempiä ei inventoida jolleivat osu ohjelmaan muuten sopivasti), kävely- ja pyörätiellä karkeasti sama mittaussykli, mutta pidempiä kohteita suosien, aivan lyhyimmät jäävät inventoimatta. Vuosittain vaihtuva inventointiohjelma. Vuosittain karkeasti 20 tkm mittauksia. Tieto kattaa päällystetyt tiet.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 21.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021