Nordstat: tilastoja Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista

Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana.

Tietokanta sisältää tietoja väestörakenteesta ja väestönmuutoksista, työpaikoista ja työvoimasta, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, lentoliikenteestä sekä paikallisvaaleista. Tilastoja päivitetään vuosittain ja useimmat aikasarjat alkavat 1990-luvun alkupuolelta.

Tietokannan rakentaminen aloitettiin vuonna 1990 kuudentoista Pohjoismaiden suurimman kaupungin yhteistyönä. Tavoitteena oli luoda kokonaisuus, jossa kaupungeista ja niiden seuduista koottaisiin keskeisiä keskenään vertailukelpoisia tietoja. Tietoja koottiin alkuvaiheessa ensisijaisesti kaupunkien omista tietovarannoista. Myöhemmin tietoja on voitu saada kansallisten tilastokeskusten tietokannoista. Nordstat-tietokantaan pyrittiin valitsemaan kansainvälisiä määritelmiä vastaavat tiedot kustakin aihepiiristä.

Mukana olevat kaupungit ovat poimineet oman kaupunkinsa ja sen toiminnallisen seudun aineistot omista tietovarannoistaan. Pääkaupungit ovat sen lisäksi koordinoineet ja tarkastaneet oman maansa kaupunkien tiedot sekä hankkineet oman maan datat. Monessa tapauksessa tilastot ovat kansallisen virallisen tilaston muokkauksia, kuten esimerkiksi erikoisotteita seututilastollisista tietokannoista tai otteita virallisten tilastojen julkaisuista.

Tietokannan aineistoihin perustuen tehdään joka toinen vuosi englanninkielinen Nordic Major City Statistics -julkaisu.

Nordstat-tilastojen aihealueet:

 • alue
 • asuminen ja rakentaminen
 • koulutus
 • lentoliikenne
 • paikallisvaalit
 • työpaikat ja työvoima
 • väestö
 • väestönmuutokset

Tiedot on saatavissa Px-Web-tietokannan sekä -rajapinnan kautta. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://stat.hel.fi/helsingin-tilastotietokannat/nordstat.html
Lisätietoa verkossa
 1. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/jamforelser-med-andra-nordiska-stader/
 2. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
 3. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html
 4. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/ohjeet_sv.html
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 07.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.02.2022