Merikarvian kunnan ostolaskudata 01.01.2021 - 31.12.2021

Merikarvian kunnan ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut, liikesalaisuuksia sisältävät tiedot sekä henkilötietoja sisältävät ostolaskut.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Merikarvia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kirjaamo@merikarvia.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.merikarvia.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen 29.03.2022
Viimeksi muokattu 28.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 29.03.2022