MAL-sopimuksen seuranta

MAL-sopimuksen seuranta -WMS-rajapintapalvelu on tarkoitettu kesäkuussa 2020 solmitun Turun seudun MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutumisen seurantaan sekä toimenpiteiden alueellisten ulottuvuuksien havainnollistamiseen.

(Huom! Toimenpiteiden toteutumisen seuranta -osuus ei ole vielä saatavilla. Tämä aineiston ominaisuus toteutetaan myöhemmin)

Aineisto koostuu kuudesta eri karttatasosta. Viisi ensimmäistä karttatasoa jakavat MAL-sopimuksen 42 toimenpidettä alateemojen mukaisesti omiin tasoihinsa. Kuudes karttataso esittää MAL-sopimuksen toimenpiteitä, jotka liittyvät pitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin. Jokaisella karttatasolla on oma teemavärinsä. Toimenpiteet esitetään karttatasoilla niiden alueellisten ulottuvuuksien mukaisesti. Sellaiset toimenpiteet, jotka voidaan esittää kartalla rajattuina alueina, kuvataan karttatasoilla polygoneilla. Viivoilla taas esitetään esimerkiksi teihin liittyvät toimenpiteet, ja pisteillä kuvataan pistemäisiä toimenpiteitä. Kaikkia toimenpiteitä ei voida esittää selkeästi kartalla edellä mainituilla tavoilla. Tällaiset toimenpiteet on liitetty neliönmallisiin symboleihin kaikkiin niihin kuntiin, joihin kyseiset toimenpiteet liittyvät. Tiedot toimenpiteestä saa napauttamalla toimenpidettä kuvaavaa digitointia kartalla.

Aineiston on tuottanut Varsinais-Suomen liitto. Suurin osa aineistosta on joko koostettu Varsinais-Suomen liiton muista aineistoista tai digitoitu Varsinais-Suomen liiton aineistojen pohjalta. Aineiston tuotannossa on käytetty lisäksi seuraavia aineistoja, jotka ovat joko avoimia tai jaettu tietoisesti tämän aineiston tuotantoa varten: Avoimet aineistot: Maanmittauslaitos - Hallintorajat 2020 | SYKE - Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2017 | SYKE, ELY-keskukset - Asemakaavoitettu alue 2018 | Föli - Fölläri-kaupunkipyöräasemat | Kaikki käytetyt avoimet aineistot ovat lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0), ja ne on ladattu aineistontuottajien latauspalveluista tai rajapinnoista kesä-elokuussa 2020. Saadut aineistot: Varsinais-Suomen ELY-keskus - Turun seudun pyöräilyreitit | Turun kaupunki - Raitiotien reittisuunnitelma | Turun kaupunki - Kupittaan Core -suunnitelma

Aineisto on kaikkien saatavilla Lounaistiedon karttapalvelussa ilman rekisteröitymistä sekä maksutta. Aineistoa voidaan esittää karttapalvelun ulkopuolella, kunhan lähde mainitaan selkeästi. Aineisto ei ole ladattavissa.

Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto info@lounaistieto.fi

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. info@lounaistieto.fi
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 01.10.2020