Tietoaineiston ylläpitäjä tiedottaa: Tietoaineisto päivitetty 15.1.2024.

Maatilojen biomassat Järvi-Suomessa 2022

Järvi-Suomen alueelta kartoitetut maatilojen biomassamäärät ja niiden sijainnit vuodelta 2022. Tässä tietoaineiston kartoituksessa biomassojen määrä- ja sijaintitarkastelut tehtiin agroekologiseen symbioosiin (AES) perustuvan maatalouden näkökulmasta, jossa raaka-aineiden ja energian tuotannon ja käytön sekä ravinteiden kierrätyksen oli suunniteltu tapahtuvan paikallisesti ja kokonaiskestävällä tavalla. Suomessa maatalouden biomassat, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa, tarjoavat kestävän resurssin biokaasutuotantoon. Tässä kartoituksessa tarkasteluun otettiin ainoastaan juuri nämä biomassat. Biokaasu on AES-konseptissa keskeinen energiamuoto, jolla lisätään maaseudun energiaomavaraisuutta ja riippumattomuutta fossiilisista raaka-aineista. Kartoituksen tuloksena syntyi Järvi-Suomen alueen kattava teemakartta biomassojen potentiaalien suhteen. Teemakartan aineisto perustui Ruokaviraston toimittamiin biomassatietoihin vuodelta 2022.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tutkimuspalvelut@lut.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.lut.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-412-056-2
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 15.01.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.01.2024