KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa

Tuloksena Kiradigi-tietomaliin perustuvat avoimet rajapinnat. Rajapintojen hyödyntäminen kiinteistön myymisessä testattuna oikean asiakkaan toimesta. Tulokset tulevat vahvistamaan Kiradigi-tietomalliin käyttöönottoa laajemmin kiinteistöalalla.

Kaupallisten kiinteistöjen myyntiprojekteissa eräs suurimmista pullonkauloista on myytävän kiinteistön tietojen kasaaminen eri järjestelmistä myyntiä tukevaan muotoon. Tiedon kerääminen vie nykyään sekä omistajalta että välittäjältä tyypillisesti useiden viikkojen työajan. Tämän seurauksena syntyy suoria kustannuksia, myyntiajat pitenevät ja riskit tietojen virheellisyydestä kasvavat. Saavutetut suorat hyödyt ovat tuhansia euroja per kiinteistötransaktio.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä KIRA-digi
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. hannu.kaki@realsource.eu
Ylläpitäjän verkkosivu wwwl.realx.pro
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 23.11.2018