Korkeusrajoitukset

Velho-järjestelmän Korkeusrajoitukset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Korkeusrajoitukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 263 Korkeusrajoitus. Korkeusrajoitus-aineistoon viedään kaikki yleisillä teillä olevat alikulkukorkeutta rajoittavat esteet (paitsi sähköjohdot). Sallittu alikulkukorkeus määritellään ajosuunnittain. Näin 1-ajorataisilla teillä voi olla 2 eri arvoa, jolloin ilmoitetaan tarkennuksena puoli suhteessa tien mittaussuuntaan. 2-ajorataisilla osuuksilla ilmoitetaan aina vain yksi arvo per ajorata eli puolta ei eritellä (9). Mahdolliset kiertoreitin ominaisuudet ilmoitetaan myös tarvittaessa suunnittain. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 07.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021