Kauniaisten perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain

Aineisto sisältää Kauniaisten perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain ja vuosiluokittain 20.9. tilanteen mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Kauniaisissa on kaksi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä koulua, jotka kuuluvat perusopetuksen piiriin sekä suomen- ja ruotsinkieliset lukiot.

Kunkin vuoden tilastot ovat Excel-tiedostossa omalla välilehdellä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kauniaisten kaupungin sivistystoimi
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. hri@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/peruskoulut-ja-lukiot/
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/03/Perusopetuksen_ja_lukioiden_oppilastiedot_metatiedot.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 21.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 21.05.2014