Kauniaisten koronatilastot (Covid-19)

Tilastot sisältävät tietoa Covid-19-viruksen aiheuttaman koronataudin testimääristä sekä todetuista tartunnoista vuosilta 2020-2022.

Tilastoja on kerätty tehtyjen virallisten koronatestien määristä (kpl) ja niiden tuloksista (positiivinen tai negatiivinen) viikko- ja kuukausitasolla summatietona.

Lisäksi tilastosta löytyvät todetut tartunnat (kpl) ikäryhmittäin viikko- ja kuukausitasolla summatietona. Ikäryhmät ovat 0–19-vuotiaat, 20–59-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat. Ikäryhmien lisäksi datassa on sarake "tyhjä/ei tietoa", joka tarkoittaa sitä, että todetun tartunnan kantajan ikää ei ole pystytty varmistamaan.

Tietosuojasyistä tilastoista on korvattu arvot 0-4 merkinnällä “alle 5”.

Tiedot on koottu manuaalisesti Kauniaisten tartuntatautitiimin käytössä olevista raporteista. Tietolähteenä on käytetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Haavi-ohjelmistopalvelua.

Tilastot on poimittu elokuun 2022 lopussa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kauniaisten kaupungin yleishallinto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. hri@hel.fi
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 27.09.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.04.2023