Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi

Helsingin tilastollisen vuosikirjan sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Lastensuojelu
 • Perheneuvola
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Lapsen huolto ja elatus
 • Kelan lapsiperhe-etuudet
 • Vammaisten palvelut ja taloudellinen tuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
 • Kehitysvammaisten erityishuolto
 • Vammaisetuudet 31.12.
 • Päihdehuolto
 • Toimeentulotuki
 • Toimeentulotuki peruspiireittäin
 • Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat
 • Eläkkeensaajan asumistuen saajat 31.12.
 • Yleinen ja eläkkeensaajan asumistuki: Helsinki 31.12.2000– ja koko maa 31.12.
 • Tuetut asumispalvelut 1995–
 • Omaishoidon tuen asiakkaat 31.12. 2000–
 • Ikääntyneiden palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoiminta 1995–
 • Ikääntyneiden laitoshoito ja asumispalvelut 1995–
 • Eläkkeensaajat Helsingissä 31.12.2000–
 • Eläkkeensaajat 31.12.: Helsingin seutu, Tampere, Turku, Oulu ja koko maa
 • Vertailutietoja sosiaalipalveluista Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja koko maassa 2015 (2017 tilastoissa)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.01.2016