Helsinki Region Infoshare -palvelun käyttöä koskevan kyselyn vastaukset

Aineisto sisältää vastaukset pääkaupunkiseudun kaupunkien avoimen datan palvelun eli Helsinki Region Infosharen (HRI) käyttöä koskevaan kyselyyn, joka oli kohdennettu Helsingin kaupungin työntekijöille. Kysely toteutettiin ajalla 20.4.-12.5.2023 verkkokyselynä. Kyselyä jaettiin kaupungin intrassa ja esihenkilöille sähköpostitse. Kyselyyn toivottiin vastauksia erityisesti esihenkilöiltä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti.

Kyselyyn tuli 198 vastausta. Vastaajista 86 % oli esihenkilöitä, 10 % asiantuntijoita ja 4 % muussa roolissa työskenteleviä.

Vastaavanlainen kysely on tarkoitus toteuttaa myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien työntekijöille vuosien 2023-2024 aikana. Kysely on suunniteltu toistettavan jatkossa noin parin vuoden välein.

Kyselyn vastaukset huomioidaan HRI-palvelun jatkokehittämisessä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. hri@hel.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 19.06.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 08.06.2023