Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset

Aineisto sisältää Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset Excel-tiedostoon koottuna ja anonymisoituna niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Dataa on tarjolla vuosien 2021 ja 2019 äänestyksistä. Kuka tahansa Helsingissä asuva sai äänestää. Äänestykset järjestettiin 6.10.-28.10.2021 ja 1.10. - 31.10.2019.

Näistä linkeistä voi seurata, mitkä ehdotuksista saivat rahoitusta ja miten toteutus etenee: 2021 ja 2019.

Ehdotukset/Suunnitelmat äänimäärittäin -välilehti käsittää kunkin äänestyksessä olleen ehdotuksen/suunnitelman äänestystavan (vahva tunnistautuminen Suomi.fi:n avulla tai yli 12-vuotiaiden koululaisten Wilma-tunnuksin), äänestysalueen (suurpiiri tai koko Helsingin yhteinen) ehdotuksen/suunnitelman aiheen (tekijälle valmiiksi annetuista valintavaihtoehdoista) ja koodin (yksilöivä numero), nimen (tekijän antama nimi) sekä ehdotuksen/suunnitelman saaman kokonaisäänimäärän.

Äänestäjien ominaisuudet -välilehdellä olevia tietoja ovat äänestystapa, äänestäjän asuinalue (suurpiiri ja koko kaupunki alueina kirjoitettuna/numeroituina 1-7), äänestäjän sukupuoli (f=nainen, m= mies), kouluaste Wilma-tunnistautumisella äänestäneistä, ikäryhmä (luokiteltuna 7 ikäluokkaan) sekä äänestäneiden lukumäärä.

Äänestysaktiivisuus yli 20V -välilehti pitää sisällään tiedot postinumero, aluenimi (kaupunginosa), äänioikeutetut (lkm), äänestäneet (lkm) ja äänestysprosentti.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. omastadi@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://omastadi.hel.fi/
Lisätietoa verkossa
  1. https://omastadi.hel.fi/
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 10.04.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 11.03.2021