Helsingin korkeusmalli

Laserkeilausaineistosta muodostettu korkeusmalli Helsingin alueesta. Aineiston erotuskyky on 50 cm / pikseli.

WCS-palvelu tukee useita rasteriformaatteja ja koordinaattijärjestelmiä. Ne saa parhaiten selville GetCapabilities-kyselyllä. Lisätietoja ja -ohjeita Paikkatietopeitteen kyselypalveluiden käyttö -oppaasta.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Korkeusjärjestelmä:

  • N2000

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • Korkeusmalli_2021_50cm

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@hel.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=234
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=536
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 06.04.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 14.12.2022