Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin teettämän ja Taloustutkimus Oy:n toteuttaman yrityshaastattelututkimuksen aineiston kolmelta tarkasteluvuodelta (2016, 2018 ja 2020). Aineisto sisältää reilun kolmen tuhannen helsinkiläisen yrityksen vastaukset kysymyksiin, jotka selvittävät yritysten näkemyksiä kaupungin elinkeinopolitiikasta ja Helsingistä sijaintipaikkana, yritysten tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palveluihin sekä yritysten rekrytointi- ja muuttoaikeita.

Kolmesta tuhannesta vastauksesta noin tuhat on kultakin tarkasteluvuodelta. Eri vuosien tutkimuksen vastaajat ovat edustaneet pääasiassa eri yrityksiä. Aineisto on kerätty haastattelemalla yritysten edustajia puhelimitse. Yhden haastattelun kesto on ollut suunnilleen 20 minuuttia. Vuoden 2016 haastattelut toteutettiin ajanjaksolla 28.9.-25.10.2016, vuoden 2018 haastattelut ajanjaksolla 22.11.2018-4.1.2019 ja vuoden 2020 haastattelut ajanjaksolla 29.9.-3.11.2020.

Aineistosta on poistettu vastanneiden yritysten nimet, y-tunnukset ja perustamisvuodet sekä vastanneiden henkilöiden tiedot. Avovastauksista on poistettu tiedot, joiden perusteella vastaajat voi tunnistaa.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. elinkeino-osasto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
  2. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
  3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2016_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
  4. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Yrityshaastattelututkimuksen_tiivistelma.pdf
  5. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_raportti.pdf
  6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/2018_Helsinki_yrityshaastattelut_taulukot.xlsx
  7. https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/helsingin-yrityshaastattelututkimus-2020-tiivistelma.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 25.02.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.04.2019

Anna palautetta

comments powered by Disqus