Helsingin kaupungin verkkosivustojen kävijäanalytiikka

Helsingin kaupungin verkkosivustojen kävijäanalytiikka. Verkkosivustoihin kuuluvat mm. kaupungin pääverkkosivusto hel.fi, nuorille suunnatut sisällöt kokoava Nuorten Helsinki-sivusto, verkkolähetyksiä ja tapahtumatallenteita tarjoava Helsinki-kanava ja paikkatietopalvelu kartta.hel.fi. Data ja resurssit -kohdassa on CSV-muotoinen lista kaikista kaupungin sivustoista, joista kävijäanalytiikkaa on saatavilla.

Data sisältää tietoa mm. verkkosivujen kävijämääristä, käyntien määrästä, toimintojen määrästä ja keskimääräisestä sivustolla käytetystä ajasta. Tiedot saadaan verkkoanalytiikan seurantatyökalu Matomosta.

Data on saatavilla kuukausittain kolmena eri tiedostona. Tiedostot on nimetty periaatteella vuosi-kuukausi (YYYY-MM). Tiedosto päivittyy automaattisesti päivittäin klo 02:00. Raportti sisältää kuluvan kuukauden datan edeltävään päivään asti.

Datan saa käyttöönsä etsimällä haluamansa kuukauden tiedoston tästä hakemistosta: https://datastore.hri.fi/index.html?prefix=Helsinki/kanslia/kavijaanalytiikka/

Esimerkiksi tammikuun 2022 datan saa ladattua näistä linkeistä:

Datan ominaisuustiedot tiedostoittain

ID_lista_Matomo (muiden tiedostojen id-numeroiden selitykset)

 • idsite = Verkkosivuston tunnistenumero. Vastaa muiden tiedostojen kenttiä key ja idsite
 • name = Verkkosivuston nimi. Vastaa Sites-tiedoston kenttää label
 • main_url = Verkkosivuston osoite (url)
 • ts_created = Päivämäärä, jolloin sivusto on liitetty Matomo-seurantatyökaluun

Visits (yleiset metriikat)

 • key = Sivun ID Matomossa
 • nb_uniq_visitors = Yksilöllisten vierailijoiden määrä
 • nb_users = Yksilöllisten aktiivisten käyttäjien määrä (kävijät, joilla on tunnettu käyttäjätunnus/ID). Jos et käytä User ID:tä, tämä mittari asetetaan nollaan
 • nb_visits = Käyntien määrä (30 minuutin toimettomuus lasketaan uutena käyntinä)
 • nb_actions = Toimintojen määrä (sivun katselut, linkit ja lataukset)
 • nb_visits_converted = Tavoitteen (goal) tuottaneiden käyntien määrä
 • bounce_count = Heti poistuneiden käyntien määrä (katseli vain yhtä sivua)
 • sum_visit_length = Kokonaisuudessaan käytetty aika sekunneissa
 • max_actions = Toimintojen enimmäismäärä käynnin aikana
 • bounce_rate = Sivustolta lähteneiden käyntien suhde sivulle saapumisen jälkeen (ks. bounce_count)
 • nb_actions_per_visit = Toimintojen määrä käyntiä kohden
 • avg_time_on_site = Keskimääräinen käytetty aika tietyllä sivulla, sekunneissa

Sites (sivut järjestyksessä eniten vieraillusta vähiten käytyyn)

 • label = Sivun nimi Matomossa
 • nb_visits = Käyntien määrä (30 minuutin toimettomuus lasketaan uutena käyntinä)
 • nb_actions = Toimintojen määrä (sivun katselut, linkit ja lataukset)
 • nb_pageviews = Sivun katselujen määrä
 • revenue = Tavoitteen (goals) tulosten kokonaistulo
 • visits_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta
 • actions_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta
 • pageviews_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta
 • revenue_evolution = % muutos edellisestä yhtäläisestä aikajaksosta
 • idsite = Sivun Matomo ID
 • main_url = Sivun Matomoon määritelty osoite

Devices (laitetyypeittäin lajitellut metriikat)

 • label = Laitteen tyyppi (mm. desktop/smartphone /tablet/portable media player/phablet)
 • nb_visits = Käyntien määrä (30 minuutin toimettomuus lasketaan uutena käyntinä)
 • nb_actions = Toimintojen määrä (sivun katselut, linkit ja lataukset)
 • max_actions = Toimintojen enimmäismäärä käynnin aikana
 • sum_visit_length = Kokonaisuudessaan käytetty aika sekunneissa
 • bounce_count = Heti poistuneiden käyntien määrä (katseli vain yhtä sivua)
 • nb_visits_converted = Tavoitteen (goal) tuottaneiden käyntien määrä
 • sum_daily_nb_uniq_visitors = Päivittäisten yksittäisten vierailijoiden summa valitulla aikavälillä. Matomo ei käsittele yksittäisiä kävijöitä koko ajanjakson aikana
 • sum_daily_nb_users = Päivittäisten käyntien määrä summattuna valitulla aikavälillä
 • segment:deviceType==desktop/smartphone/tablet/portable media player/phablet = määrittää mukautetun segmentin, jolla suodatetaan raportit (lajittelee laitteiden mukaan)
 • logo:plugins\/Morpheus\/icons\/dist\/devices\/desktop/smartphone/tablet/portable media player/phablet.png = Matomossa näkyvä logo ko. laitteelle

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. hri@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hel.fi/fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 07.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.03.2022