Helsingin kaupungin oppilaaksiottoaluerajat

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen ja esiopetuksen oppilaaksiottoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Aineistossa on oppilaaksiottoalueet sekä suomen- että ruotsinkieliselle ala- ja yläasteille sekä esiopetukselle. Aineistossa on sekä kuluvan että tulevan lukuvuoden oppilaaksiottorajat.

Suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen sekä ala- ja yläkoulujen ja esiopetuksen oppilaaksiottoaluerajat on esitetty erikseen. Aluerajat vahvistetaan lukuvuosittain.

Oppilaaksiottoalueita päivitetään vuosittain opetusviraston tiedoksiantojen perusteella. Alueet mukailevat piirijakoa niiltä osin kuin se on mahdollista. Oppilaaksiottoalueet ovat pääsääntöisesti kouluittain, mutta joillain alueilla on useamman koulun yhdistelmäalueita. Yhdistelmäalueet erottaa siitä, että ne on nimetty esim. ”Vuosaaren yläasteet”. Muuten nimi on tiettyyn kouluun viittaava.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta.

Koordinaatisto(t):

 • Esri Shape: ETRS-GK25 (EPSG:3879).
 • KML: WGS 84 (WGS 1984, EPSG:4326).
 • MapInfo: ETRS-GK25 (EPSG:3879).
 • Rajapintapalvelut: ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset projektiot rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Opetusvirasto (vain WMS, voit hakea kaikki tasot yhtä aikaa)
 • Oppilaaksiotto_kuluva_lukuvuosi (vain WMS, voit hakea kuluvan vuoden oppilaaksiottoalueet yhtä aikaa)
 • Opev_ooa_alaaste_suomi
 • Opev_ooa_ylaaste_suomi
 • Opev_ooa_alaaste_ruotsi
 • Opev_ooa_ylaaste_ruotsi
 • Esiopetusalue_suomi
 • Esiopetusalue_ruotsi
 • Oppilaaksiotto_tuleva_lukuvuosi (vain WMS, voit hakea tulevan vuoden oppilaaksiottoalueet yhtä aikaa)
 • Opev_ooa_alaaste_suomi_tuleva
 • Opev_ooa_ylaaste_suomi_tuleva
 • Opev_ooa_alaaste_ruotsi_tuleva
 • Opev_ooa_ylaaste_ruotsi_tuleva

Oppilaaksiottoalueiden ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • aluejako (string). Aluejaon tyyppi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • kunta (string). Kunta. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tunnus (string). Oppilaaksiottoalueen tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • nimi_fi (string). Oppilaaksiottoalueen suomenkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • nimi_se (string). Oppilaaksiottoalueen ruotsinkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • toimipiste_id (int). Toimipisteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • yhtluontipvm (date). Kohteen luontipäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • yhtdatanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom(GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkimittaus@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://kartta.hel.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=275
 2. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Prosessi_Tyoohje_kyselypalveluiden_kaytto_ulkoverkko.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 17.03.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.02.2015