Helsingin kaupungin ostot


Helsingin kaupungin ostot (palvelut, aineet ja tarvikkeet, käyttöomaisuushankinnat) vuodesta 2012 alkaen.

Tiedot päivittyvät kuukausittain CSV-tiedostoon. Staran ja HKR:n tiedot ovat CSV-aineistossa mukana 03/2017 alkaen. Tiedoista puuttuu toistaiseksi HKL:n tiedot, koska heillä on käytössä erillinen järjestelmä.

Tietoja on avattu myös useampia vuosia koskevina tiedostoina. Vuosia 2012-2014 koskevat tiedot on avattu Excel-tiedostona, jossa tiedot ovat vuositarkkuudella. Vuosia 2012-2019 koskevat tiedot on avattu CSV-tiedostona, jossa tiedot ovat kuukausitarkkuudella.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä 1.6.2017 virastot muuttuivat toimialoiksi, joten hallintokunnat-sarakkeesta löytyy sekä aiemman että nykyisen organisaatiorakenteen mukaisia organisaatioita.

Tiedot mahdollistavat kaupungin virastojen ja toimialojen hankintojen (ostojen) tarkastelun toimittaja- ja tilitasoilla. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella.

Vuosia 2012-2014 koskevassa Excel-tiedostossa huomioitavaa:

  • Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR), Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) tietoja on ylläpidetty eri järjestelmissä kuin muita, joten niiden tiedot löytyvät kukin omalta välilehdiltään. HKR:n ja HKL:n osalta toimittajanumerot (ToimittajaNro) poikkeavat kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten numeroinnista, joten vertailussa ja yhdistelyssä tulee käyttää toimittajan Y-tunnusta.
  • Lisäksi HKR:n ja HKL:n kirjanpitotilit ja niiden numerointi (TiliNro ja Tili) poikkeavat kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten numeroinnista. HKR:n ja HKL:n taulukoissa on lisäsarake (sarake R), jossa on kaupungin tilikartan mukainen tilinumero; tämän tiedon avulla voi yhdistää HKR:n ja HKL:n tilitietoja kaupungin muiden virastojen ja liikelaitosten tietoihin.
  • Tiedot on poimittu ostolaskujen käsittelyjärjestelmistä palvelujen ja tarvikkeiden ostojen tileiltä, myös investointien / käyttöomaisuushankintojen tileiltä. Tiedot on poimittu lähdejärjestelmästä laskurivitasolla, jonka jälkeen ne on summattu (€) virasto-, toimittaja- ja tilitasoille.
  • Tietoihin on lisätty luokittelutietoja helpottamaan tietojen jäsentelyä. Toimittajat on luokiteltu kaupunkikonsernin sisäisiin ja ulkoisiin toimittajiin. Aineistossa on myös toimittajien Y-tunnukset. Tilit on luokiteltu päätasolla (Tiliryhmä1) asiakaspalveluiden ostoihin, muiden palvelujen ostoihin, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin sekä käyttöomaisuushankintoihin.

Huom! Chrome-selaimella aineistojen "Kuukausittainen data vuodesta 2012 alkaen" ja "Vuosien 2012-2019 data kuukauden tarkkuudella" Lataa-linkkien toimivuudessa voi olla ongelmia. Linkit voi kopioida tästä alta selainriville, jolloin ne toimivat:

Kuukausittainen data vuodesta 2012 alkaen: http://openspending.hel.ninja/files/ostot/

Vuosien 2012-2019 data kuukauden tarkkuudella: http://openspending.hel.ninja/files/ostot/helsingin-ostot-all.csv

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kanslia.talousarvio@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Last modified 23.09.2021
Näytä muutoshistoria
Created on 03.11.2014
comments powered by Disqus