Helsingin kaupungin avustukset

Helsingin kaupunki myöntää vuosittain avustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka tukee kaupungin toimintaa ja tavoitteita. Erilaisia avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, osakeyhtiöt, säätiöt sekä rekisteröitymättömät yhdistykset, toimintaryhmät ja yksityishenkilöt.

Helsingin kaupungin rekisteröityneille yhteisöille myöntämät avustukset vuodesta 2023 alkaen on julkaistu avoimena datana. Aineisto sisältää myös avustusta hakeneet tahot, joille ei myönnetty avustusta. Aineisto ei sisällä yksityishenkilöille tai rekisteröitymättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille myönnettyjä avustuksia.

Aineistossa on seuraavat tiedot:

  • Hakija: Avustusta hakeneen rekisteröityneen yhdistyksen nimi
  • Hallintokunta: Toimiala, jolle hakemus kohdistuu
  • Hakemustyyppi
  • Avustuslaji
  • Vuosi
  • Myönnetty: Avustuksen määrä (0,00 tarkoittaa, että avustusta ei ole myönnetty)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avustukset@hel.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://avustukset.hel.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 27.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 26.03.2024