Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä sisältää Etelä-Karjalan voimassa olevat maakuntakaavat (3 kpl): Etelä-Karjalan maakuntakaava (kokonaismaakuntakaava, voimaan 21.12.2011), Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava (Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne, voimaan 19.10.2015) ja Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta (voimaan 6.9.2023). Kaavojen tarkastelumittakaava on 1:100 000 (kaavan virallinen mittakaava).

Viralliset kaava-asiakirjat: Kaavaselostus, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakartat pdf-muodossa ovat luettavissa ja ladattavissa Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla: https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/ kunkin maakuntakaavan alasivuilta. Rajapinnassa (WMS) kaava-aineisto on visualisoitu HAME-tietomallin mukaan, joka voi poiketa virallisten maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin. Lisätietoa HAME-hankkeesta: http://www.syke.fi/hankkeet/hame

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Etelä-Karjalan liitto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. susanna.mantykoski@ekarjala.fi
Viimeksi muokattu 08.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 07.04.2020