Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä käsittää Etelä-Karjalan voimassa olevat maakuntakaavat: Etelä-Karjalan maakuntakaava (kokonaismaakuntakaava, vahvistettu 21.12.2011) ja Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava (Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne, vahvistettu 19.10.2015). Viralliset kaava-asiakirjat: Kaavaselostus, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakartat pdf-muodossa ovat luettavissa ja ladattavissa Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla: https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/ kunkin maakuntakaavan alasivuilta.

Aineisto on visualisoitu HAME -tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin. Lisätietoa HAME-hankkeesta: http://www.syke.fi/hankkeet/hame

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Etelä-Karjalan liitto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. susanna.mantykoski@ekarjala.fi
Viimeksi muokattu 18.08.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 07.04.2020