Eduskuntavaalit Helsingissä 2011

Eduskuntavaalit 2011 Helsingin näkökulmasta, alueelliset erot äänestysaktiivisuudessa ja puolueiden kannatuksessa.

Aineiston taulukot

  • Taulukko 1. Helsingin äänestysaktiivisuus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus, keskitulo vuodessa ja työttömyysaste peruspiireittäin.
  • Taulukko 2. Puolueiden saamat äänimäärät, osuus äänistä, muutos verratunna edellisiin eduskuntavaaleihin ja paikkamäärä koko maassa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
  • Taulukko 3. Puolueiden saamat äänimäärät, osuus äänistä, muutos verratunna edellisiin eduskuntavaaleihin ja paikkamäärä Helsingissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
  • Taulukko 4. Helsingin vaalipiirissä valitut kansanedustajat.
  • Liite 6. Puolueiden kannatus Helsingin vaalipiirissä äänestysalueittain vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/11_05_10_Tutkimuskatsaus_3_Hakkarainen.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 10.01.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 11.05.2011