Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet

Selvityksen tarkoitus on määritellä, mitä digitaalisilla arkeologisilla aineistoilla tarkoitetaan, kuka aineistoja käsittelee ja tuottaa, missä muodossa ja miten aineistoja säilytetään. Selvitykseen on pyritty kokoamaan tietoja, jotka ovat tulevaisuudessa olennaisia digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen kannalta. Selvityksen tausta-aineistona on Museoviraston keväällä 2019 teettämä kysely digitaalisista aineistoista alan eri toimijoille. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä ja kyselyä on täydennetty tekemällä joulukuussa 2019 muutamia lisähaastatteluja.

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jari.kettunen@museovirasto.fi
Ylläpitäjän verkkosivu www.museovirasto.fi
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 06.10.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 08.09.2020

Anna palautetta

comments powered by Disqus