Excel-tiedosto

URL: http://www.hel2.fi/tietokeskus/data/helsinki/ymparisto/Hki_asunnontarkastuksen_toimenpidepyynnot.xls

Tietoaineiston yhteenvedosta

Ympäristökeskuksen asunnontarkastuksen toimenpidepyyntöjen määrät kuukausittain Helsingissä vuodesta 1994 alkaen.

Asunnontarkastustoiminta perustuu terveydensuojelulaissa määritettyihin asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten vaatimusten toteutumisen ja terveyshaittaepäilyjen selvittämiseen. Laissa määritetään myös kunnan terveydensuojeluviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet tätä selvitystyötä varten.

Excel-tiedoston sarakkeet:

  • Vireille tulleet: Ympäristökeskuksessa vireille otettujen asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • OK: Käsiteltyjen (ratkaistujen) asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • Vireillä olevat: Käsittelyssä olevien, vielä ratkaisemattomien asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma

Lähde: Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt Helsingissä

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
19. kesäkuu, 2018
Luotu
19. kesäkuu, 2018
Muoto
XLS
Lisenssi
CC-BY-4.0
Ajallinen mittausväli

Tekniset lisätiedot

Nimi
Excel-tiedosto
Sijaintikoordinaattien muoto
SHA256
-