Tietoaineistot

Rajaukset
skyddade områden

Löytyi 2 tietoaineistoa

  Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela...

  Koko maa
  WMS

  EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland...

  Koko maa
  WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).