Tietoaineistot

Rajaukset
Lisenssiä ei ole määritelty

Löytyi 462 tietoaineistoa

  Velho-järjestelmän Museotiet-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Museotiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 146 Matkailu- ja museotiet...

  Koko maa

  Velho-järjestelmän Alikulkupaikat-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Kohdepisteet ja -välit -tietokokonaisuuden alle. Alikulkupaikat-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 262...

  Koko maa

  Velho-järjestelmän TERN-verkko-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansainväliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. TERN-verkko-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 130 Toiminnallinen luokka...

  Koko maa

  Velho-järjestelmän Palvelualueet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 195 Tienkäyttäjän palvelualueet...

  Koko maa

  Meluaineisto on koostettu Väyläviraston teettämistä selvityksistä sekä selvitysvelvollisten kuntien teettämistä aineistoista. Selvitysvelvollisia alueita ja kuntia Suomessa ovat pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Toiminnallinen luokka -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Toiminnallinen luokka -kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 130...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Eurooppatiet-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansainväliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Eurooppatiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 130 Toiminnallinen luokka...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Suoja-alue -kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 305 Suoja-alue -tietolajiin löytyy...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Pohjavesialue-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 141 Pohjavesialue-tietolajiin löytyy...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Pääväylät-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Pääväylät-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 340 Maanteiden pääväylät -tietolajin...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Kävelyn ja pyöräilyn väylä -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Kävelyn ja pyöräilyn väylä -kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Matkailutiet-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Matkailutiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 146 Matkailu- ja museotiet...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Erikoiskuljetusreitit-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Erikoiskuljetusreitit-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 144...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Meluaineisto on koostettu Väyläviraston teettämistä selvityksistä sekä selvitysvelvollisten kuntien teettämistä aineistoista. Selvitysvelvollisia alueita ja kuntia Suomessa ovat pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Meluaineisto on koostettu Väyläviraston teettämistä selvityksistä sekä selvitysvelvollisten kuntien teettämistä aineistoista. Selvitysvelvollisia alueita ja kuntia Suomessa ovat pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaavakartta on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Karttaan liittyy erillisenä karttana asemakaavahakemistokartta, jossa on esitetty asemakaavojen...

  Koko maa

  Helsingin kaupungin ortoilmakuvat on aineistosarja erilaisia ortoilmakuvia kuvattuna eri vuosina. Koko Helsingin alue kuvataan ilmasta säännöllisin väliajoin. Kuvaukset suoritetaan suunnitelmallisesti siten, että...

  Koko maa

  Helsingin kaupungin kantakartta on sijainniltaan tarkin paikkatietoaineisto Helsingin kaupungin alueelta. Kantakartta sisältää maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on...

  Koko maa

  TIIVISTELMÄ: Aineisto sisältää ne Tampereen kaupungin yleiskaavojen alueet, joiden arvioidaan sisältävän kaavavarantoa eli käyttämätöntä rakentamisen potentiaalia. Aineiston attribuutit kuvaavat suunnittelutyön...

  Kunnat
  WFS

  Rautatieliikennepaikat ovat pistemäisiä kohteita, joissa junat pysähtyvät. Pisteen sijainti kuvaa useimmiten mahdollisen asemarakennuksen sijaintia. Väylävirasto ei vastaa luovutettavien tietojen oikeellisuudesta eikä...

  Koko maa
  WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).