Raision WMS-palvelu

Palvelun kautta ovat katseltavissa: - ajantasa-asemakaava - maanomistuskartta - osoitteet - osoitekartta - pohjakartta - vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet - yleiskaavat

Palvelu perustuu Raision kaupungin ylläpitämiin kartta-aineistoihin.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Interfaces

Lisätietoja

Original dataset Link to harvested dataset
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
API maintainer Raision kaupunki
API maintainer email Raision kaupunki
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 15.05.2023

Give feedback

comments powered by Disqus