Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS)

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelun (WCS) kautta voit hakea rasterimuotoisia ortokuvia ja korkeusmalleja. Palvelussa voit poimia haluttuja paloja aineistoista omalla aluerajauksellasi. Ortokuvien osalta palvelu sisältää Maanmittauslaitoksen väri-, vääräväri- ja mustavalkoisia ortokuvia eri vuosilta. Korkeusmalli on 2 m korkeusmallia, joka on tuotettu laserkeilausaineiston pohjalta. Korkeusmallia pystyy hakemaan palvelusta myös karkeammilla kuin 2m resoluutioilla. Tarjolla ovat seuraavat resoluutiot: 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m ja 512 m. Ortokuvat ovat saatavilla palvelusta GeoTIFF-formaatissa ja korkeusmalli GeoTIFF- tai ASCII Grid -formaatissa.

Palvelun käyttäminen edellyttää perehtyneisyyttä paikkatietorajapintojen ohjelmalliseen hyödyntämiseen. Yksittäisten latausten tekeminen onnistuu myös selaimella. Ladatut tiedostot saat auki ja voit jatkokäsitellä paikkatieto-ohjelmalla. Toistaiseksi palvelua ei pysty käyttämään esimerkiksi QGIS -ohjelmalla.

Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella.

Lue lisää Maanmittauslaitoksen avoimen rajapinnan käyttöehdoista ja API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä. https://www.maanmittauslaitos.fi/rajapinnat/api-avaimen-ohje

https://www.maanmittauslaitos.fi/ortokuvien-ja-korkeusmallien-kyselypalvelu

Rajapinnan resurssit

Lisätiedot

Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Maanmittauslaitos
Rajapinnan ylläpitäjä Maanmittauslaitos
Rajapinnan ylläpitäjän sähköpostiosoite Maanmittauslaitos
Viimeksi muokattu 07.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 07.06.2024