Avrinningsområden på Åland WFS

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden

Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

Rajapinnan resurssit

Lisätiedot

Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Rajapinnan ylläpitäjä Ålands landskapsregering
Rajapinnan ylläpitäjän sähköpostiosoite Ålands landskapsregering
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.05.2023