Rajapinnat

Rajaukset

Löytyi 84 rajapintaa

  Kangasalan ajantasa-asemakaava WFS-palveluna (ImageServer) on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Tontit, Tehokkuus, Rakennusalat, Osa-alue_pisteet, Muut_alueet, Merkinnät,...

  Koko maa

  FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Road Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Water transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport...

  Koko maa

  Hyvinkään WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: - Ajantasa-asemakaava-avain - Asemakaavat, vireillä olevat - Asemakaavoitettu alue - Hyvinkään kuntaraja - Kantakartan...

  Koko maa

  FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Road Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Road transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks...

  Koko maa

  Luken INSPIRE MVMI tiedostolatauspalvelu (Atom) on Atom-syöte, jonka kautta on saatavilla INSPIRE-direktiivin liitteisiin II ja III kuuluvat Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen metsien inventoinnin aineistot vuodesta...

  Koko maa
  XML

  Salon kaupungin WMS-palvelu on rasterimuotoisen aineiston katselupalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot : Opaskartta, haja-asutusalueen opaskartta, maastokartta, ajantasa-asemakaava, maanalaiset...

  Koko maa

  Luken monilähteisen VMI:n (MVMI) katselupalvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla MVMI:n teemakarttoja vuosilta 2006 (kolme teemaa), 2009 (43 teemaa), 2011 (45 teemaa), 2013 (45 teemaa), 2015 (45...

  Koko maa

  Rovaniemen WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Rovaniemen opaskartta (Opaskartta), Rovaniemen virastokartta (Virastokartta), Rovaniemen...

  Koko maa

  Tilastokeskuksen palvelurajapinta on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat INSPIRE:n ja paikkatietolain velvoittamat aineistot: 1) Tilastoyksiköt: Tilastoissa käytetyt aluejaot (kunta, seutukunta,...

  Koko maa
  HTML

  Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 WMS - rajapintapalvelun kautta on saatavilla yhdistelmäkartta, mihin on tuotu kaikki voimassa olevat kaavamerkinnät....

  Maakunta

  Turun WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla mm. seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi):Turun seudun opaskartta (Opaskartta), Turun seudun pyörätiet (Pyorätiet), Turun seudun ilmakuva...

  Koko maa

  Kangasalan kaupungin vahvistamaton digitaalinen ajantasa-asemakaava, jossa kaava-alueet, käyttötarkoitukset, korttelit ja tontit on kuvattu aluemaisina kohteina. Kohteisiin on liitetty ominaisuustietoa. Aineisto...

  Koko maa

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin WMTS on karttakuvapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat rasterimuotoiset kartta-aineistot: • Yleiskartat • Rannikkokartat ja niiden suurempimittakaavaiset erikoiskartat...

  Koko maa

  Paikkatietohakemisto on valtakunnallinen metatietopalvelu, johon tallennetaan valtakunnallisten paikkatietoa tuottavien organisaatioiden ja kuntien tuottamien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailut....

  Koko maa

  Kangasalan opaskartta WFS-palveluna on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasalan opaskartta (Opaskartta). Aineistoja hallinnoi Kangasalan kaupunki....

  Koko maa

  Luken INSPIRE SD katselupalvelu (WMS) on rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla Inspiren Lajinlevinneisyys-teemaan kuuluvat karttatasot Kalavarojen arviointi (taloudellisesti tärkeiden kalalajien sekä rapujen...

  Koko maa

  Luken INSPIRE SD tiedostolatauspalvelu (Atom) on Atom-syöte, jonka kautta on saatavilla Luken INSPIRE-direktiivin liitteeseen III kuluvat lajin levinneisyys-teeman tietotuotteet. Palvelu perustuu Luken OpenData...

  Koko maa
  XML

  NLS-FI INSPIRE View Service for Geographical Names Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: NamedPlace. The service is based on the Geographic Names...

  Koko maa

  Palvelun kautta ovat katseltavissa: - ajantasa-asemakaava - maanomistuskartta - osoitteet - osoitekartta - pohjakartta - vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet - yleiskaavat Palvelu perustuu Raision kaupungin...

  Koko maa
  WMS

  Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 11.11.2021 WFS - rajapintapalvelun kautta on saatavilla yhdistelmäkartta, mihin on tuotu kaikki voimassa olevat kaavamerkinnät....

  Maakunta
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).